download สมุดเยี่ยมชม เว็บบอร์ด ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แผนผังเว็บไซต์
 
 
     กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โดยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้
ภายในบริเวณสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
     ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
    รายละเอียด  
     โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 โดยพบปะหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
     ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
    รายละเอียด
     โครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2560
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 โดยมีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก
กองยักษ์ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
     ณ บ้านดง หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
    รายละเอียด  
     กิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ของหน่วยพัฒนา
ที่ดินที่ 8 โดยมีบริการแจกน้ำหมักชีวภาพสารเร่ง พด.2
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
     ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
    รายละเอียด  
     โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 โดยพบปะหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
     ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
    รายละเอียด  
     โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 โดยพบปะหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
     ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
    รายละเอียด
     โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 ร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์ดิน และ
สำนักงานเกษตรอำเภองาว
     ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
    รายละเอียด
 
     นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดิน ครั้งที่ 3/2560
     ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560   รายละเอียด
     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ
ทำหน้าที่อันเชิญเครื่องราชอิสริยยศของพระยาแรกนา
ในงานพระราชพิธีราชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญฯ

     ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560   รายละเอียด
     นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสำรวจดินและระบบฐานข้อมูลดินเพื่อการวางแผนฯ

     ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560   รายละเอียด
ข่าวสารกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด >>>
คลิปด้านการพัฒนาที่ดินทั้งหมด >>>
ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6
สารเร่ง พด.7 สารเร่ง พด.9 จุลินทรีย์ พด.11 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
ใบขอรับสารเร่ง พด. Windows Media Players
ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก WinRar
ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง WinZip
ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด Adobe Acrobat
ใบขอรับสารปรับปรุงบำรุงดิน CPE 17 Autorun Killer
ใบขอขุดแหล่งน้ำในไร่นาฯ FoxitReader
ถ่านหินลือชา  รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก
รถม้าเมืองลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า
เขื่อนกิ่วลม วัดพระธาตุจอมปิง อุทยานแห่งชาติแม่วะ
พิกัดที่  E 533321   N 2025509
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเกาะคา
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ทะ
อำเภอเมือง
อำเภอเมืองปาน
อำเภองาว
อำเภอเสริมงาม
อำเภอสบปราบ
อำเภอเถิน
อำเภอวังเหนือ
 
Web Counter